“فرایند ارائه خدمات مشاوره‌ای ‌را بر طبق یک روش مشخص، اجرا می‌کنیم”

keyboard_arrow_down
اصل مهم برای هر پروژه موفق، ایجاد یک رابطه موثر و بر پایه اعتماد است. بنابراین ابتدا وقت خود را به گوش دادن و سوال کردن برای اطمینان از درک صنعت شما، مدل کسب و کار و اهداف‌تان، اختصاص می‌دهیم.
چنانچه یافتن و اجرای راه‌حل در قالب یک فرآیند انجام نشود، علت اساسی ایجاد مشکل شناسایی نشده و مسایل سخت‌تری را بوجود خواهد آورد.

فرایند مشاوره UPS طی پنج مرحلۀ زیر انجام می‌شود:

گام اول

شناخت مساله و منشاء آن

چنان‌چه راه‌حلی برای رفع نیاز، یافت نشود، مساله بوجود می‌آید. نیازهای اصلی در کسب و کار ممکن است رقابتی، سازماندهی، مالی و یا عملیاتی باشد. وظیفه اصلی ما در این مرحله، گفتگو با مشتری است تا درک مشترکی از موضوع مطرح شده، ایجاد شود.

برای اطمینان از این‌که مورد مطرح شده از سوی مشتری، همان مساله اصلی است یا منشاء دیگری دارد، ما با طرح پرسش‌هایی پیرامون موضوع و بررسی پاسخ‌ها، مساله اصلی را از درون موضوع مطرح شده بیرون می‌آوریم و آن‌را درست تعریف می‌کنیم.

شناخت-مساله-نوید-سیفی-مشاور-بازاریابی
گام دوم

ارایه و گزینش راه‌حل‌های کاربردی

پس از تعریف دقیق صورت مساله، آن‌را به اجزای تشکیل دهنده آن(عوامل ایجاد مساله) تجزیه می‌کنیم. آن‌گاه، اهداف حل مساله را تعیین کرده تا بدانیم آیا پاسخ به صورت مساله(راه‌حل‌های پیشنهادی)، ما را به اهداف‌مان(رفع مساله) نزدیک می‌کند یا خیر.

راه‌حل‌های پیشنهادی منحصربه فرد بوده و برای رفع یک نیاز خاص، در یک سازمان مشخص و در یک زمان معین، کاربرد دارد. ما از آن راه‌حل‌ها برای حل سایر مسایل و یا سایر شرکت‌ها، استفاده نمی‌کنیم.

ارایه-راه-حل-نوید-سیفی-مشاور-بازاریابی
گام سوم

تشکیل و آموزش تیم اجرای راه‌حل

راه‌حل‌های کاربردی باید به چند سوال اساسی پاسخ دهند(چرا؟ چه‌هنگام؟ در چه‌مکان؟ چگونه؟ و توسط چه کسی؟). چنان‌چه بهترین راه‌حل‌ها را دراختیار داشته باشیم ولی نتوانیم آن‌را به مرحله اجرا درآوریم(یا در اجرای آن ضعف داشته باشیم)، آن راه‌حل ناکارآمد خواهد بود. بنابراین، ما ابتدا از توان عملیاتی متولیان و مجریان اصلی انجام راه‌حل‌ها(مدیران و کارکنان تیم حل مساله)، مطمئن شده و درصورت لزوم آموزش‌های لازم را برای نحوه اجرا، به آن‌ها ارائه می‌دهیم.

آموزش-نوید-سیفی-مشاور-بازاریابی
گام چهارم

زمانبندی و اجرای راه‌حل

مرحله اجرا، نیاز به تخصیص منابع کافی در سازمان، واکنش بموقع سازمان به موانع اجرا و تمرکز بر همسویی فعالیت‌های سایر واحدهای سازمان، برای اجرای راه‌حل دارد. بنابراین قبل از اجرای نهایی برنامه تدوین شده برای حل مساله و دستیابی به اهداف تعیین شده، راه‌حل یا راه‌حل‌های انتخاب شده را بطور عملیاتی آزمون می‌کنیم. سپس، با اطمینان از اجرایی بودن برنامه در سطح وسیع‌، طبق زمانبندی از قبل تعیین شده، عملیات به اجرا گذاشته خواهدشد.

اجرای-راه-حل-نوید-سیفی-مشاور-بازاریابی
گام پنجم

کنترل و ارزیابی عملیات

مدیر تیم حل مساله علاوه بر اینکه باید از حل ریشه‌ای مساله مطمئن شود، می‌بایست اقداماتی انجام دهد که پس از این، چنین مسائلی پیش نیاید. بنابراین فرایند حل مساله باید در سازمان نهادینه و در مواجهه با سایر مسایل، تکرار شود.

برای اطمینان از انطباق عملکرد تیم اجرایی، در دستیابی به اهداف تعیین شده، نظام ارزیابی و کنترل برنامه تدوین خواهد شد که شامل سه بخش کنترل برنامه سالانه(با هدف اطمینان شرکت از اینکه آیا به اهداف قابل دسترسى که در برنامه مشخص شده است، دست یافته است یا خیر)، کنترل سودآوری(با هدف تعیین سود واقعى هریک از محصولات و هر یک از بخش‌های بازار با شاخص هزینه‌های عملیاتی) و کنترل استراتژیک(با هدف بررسی میزان هماهنگی و تناسب سیاست‌های اساسی و اقدامات عملیاتی با فرصت‌های موجود در بازار برای بهبود عملکرد بازاریابی شرکت).

کنترل-برنامه-نوید-سیفی-مشاور-بازاریابی
گام بعدی

همین حالا شروع کنید! کسب و کار خود را بهتر، سریع تر و قوی تر کنید.

در سازمان‌های مدرن، راه‌حل‌های کاربردی که مورد نیاز مدیران است، در بخش مشاوره تولید می‌شود.

کار کردن در کنار شما به عنوان یک مشاور، تنها به معنای پاسخ دادن به سؤالات شما نیست؛ بلکه پیش بینی موقعیت‌هایی است که لازم است در مواجهه با آن به شما هشدار داده شود و یا توصیه‌هایی ارائه ‌شود تا در تصمیم گیری کمک‌تان ‌کند.

فهرست