یارنو، فرایند ارائه خدمات مشاوره‌ای ‌را بر طبق یک روش مشخص، اجرا می‌کند”

keyboard_arrow_down
اصل مهم برای هر پروژه موفق، ایجاد یک رابطه موثر و بر پایه اعتماد است. بنابراین ابتدا وقت خود را به گوش دادن و سوال کردن برای اطمینان از درک صنعت شما، مدل کسب و کار و اهداف‌تان، اختصاص می‌دهیم.
چنانچه یافتن و اجرای راه‌حل در قالب یک فرآیند انجام نشود، علت اساسی ایجاد مشکل شناسایی نشده و مسایل سخت‌تری را بوجود خواهد آورد.

فرایند مشاوره UPS در یارنو، طی پنج مرحلۀ زیر انجام می‌شود:

شناخت مساله و منشاء آن

چنان‌چه راه‌حلی برای رفع نیاز، یافت نشود، مساله بوجود می‌آید. نیازهای اصلی در کسب و کار ممکن است رقابتی، سازماندهی، مالی و یا عملیاتی باشد. وظیفه اصلی ما در این مرحله، گفتگو با مشتری است تا درک مشترکی از موضوع مطرح شده، ایجاد شود.

برای اطمینان از این‌که مورد مطرح شده از سوی مشتری، همان مساله اصلی است یا منشاء دیگری دارد، ما با طرح پرسش‌هایی پیرامون موضوع و بررسی پاسخ‌ها، مساله اصلی را از درون موضوع مطرح شده بیرون می‌آوریم و آن‌را درست تعریف می‌کنیم.

شناخت-مساله-نوید-سیفی-مشاور-بازاریابی

در سازمان‌های مدرن، راه‌حل‌های کاربردی که مورد نیاز مدیران است، در بخش مشاوره تولید می‌شود.

کار کردن در کنار شما به عنوان یک مشاور، تنها به معنای پاسخ دادن به سؤالات شما نیست؛ بلکه پیش بینی موقعیت‌هایی است که لازم است در مواجهه با آن به شما هشدار داده شود و یا توصیه‌هایی ارائه ‌شود تا در تصمیم گیری کمک‌تان ‌کند.

فهرست